Wat is de CP-Pile?

Ontwikkeling

Innovatief Ingenieursbureau GrondGrip en Funderingstechnieken Noord hebben hiervoor een eenvoudig als ook zeer doeltreffende oplossing voor gevonden. Door het plaatsen van een elektrisch isolerende buis aan de buitenzijde van de paal ontstaat een barrière tussen de grond enerzijds en het beton en de wapening anderzijds.
Het systeem is middels een eenvoudige belastingproef getest met zeer bemoedigende resultaten. Voor inzicht in deze resultaten en aanvullende informatie kunt u contact met ons op te nemen.
Uitvoeringstechnisch is de CP-pile eenvoudig en trillingsvrij te installeren en daarnaast prijstechnisch interessant.

De diepte van de isolerende buis is variabel van enkele meters tot over de volledige lengte.Paal aanzicht
De installatie is gelijk aan een standaard grondverdringende paal. Alleen wordt hier tussen het plaatsen van de wapening en het storten van het beton een solerende kunststof ribbelmantel geplaatst.

Deze unieke en gepatenteerde oplossing biedt een wezenlijke kostenbesparing op in de uiteindelijke situatie.