Waarom de CP-Pile?

De Cathodic Protection Pile (CP-pile) blokkeert het ontstaan van zwerfstromen naar het wapeningsstaal van de fundering door toepassing van een isolerende mantel.
Dit paalsysteem is ontwikkeld naar aanleiding van de problemen die men ondervind bij het plaatsen van funderingspalen nabij kathodisch beschermde leidingen. Bij gebruik van de reguliere funderingssystemen ontstaan er “zwerfstromen” van de leiding naar de paal. Hierdoor ontstaan 2 problemen.

  • Er treedt stroomverlies op waardoor er meer stroom nodig is om de bescherming in stand te houden.
  • Door dat de stroom via de palen de constructie inkomt treed er aantasting van de constructie op. Indien dit voortijdig meegenomen wordt in de berekeningen wordt de constructie zwaarder uitgevoerd wat extra kosten met zich mee brengt. Indien dit achteraf geconstateerd wordt, betekent dit extra kosten t.b.v. beschermende en reparatiemaatregelen.