Uitvoering

Eigenschappen:

 1. Snel te installeren ( is juiste combinatie spoed en boormotor)
 2. Grondverdringend
 3. “Gewoon” beton als vulling C20/25, C28/35 evt met spramex
 4. Terugwinbare buis
 5. Kleine diameters (180, 219, 273, 305 mm)
 6. Goedkope achterblijvende punt

Installatie

 1. Plaatsen deksel op het piket;
 2. Positioneren boorbuis boven het piket;
 3. Start inboren paal tot gewenste diepte
 4. Voor bereiken diepte starten beton toevoer
 5. Bij bereiken voldoende betondruk (>1 bar) start terug boren hulpbuis. Druk zoveel mogelijk op 1 bar houden.
 6. Plaatsten wapening in verse beton.

Eventueel plaatsen wapening voor vullen van de buis om wapening over de volle lengte mogelijk te maken.

Geotechnische eigenschappen

Op basis van de eigenschappen van de paal is vast te stellen welke paalklassefactoren er bij deze paal toegepast kunnen worden. Uitgaande van de eigenschappen kunnen op basis van de eurocode 7 de volgende factoren toegepast worden:

 • αp-waarde voor in de grondgevormde geschroefde palen = 0,9 (x 0,7)
 • αs-waarde voor grondverdringend schroevend ingebrachte palen = 0,009.
 • Voor de paalvoetvormfactor (β) zal 1,0 aangehouden worden daar er geen verdikte voet aangebracht wordt.
 • Daar het een ronde paal betreft zal voor de factor s die de doorsnede van de paal aangeeft een waarde van 1,0 aangehouden worden.

Kwaliteitsborging

Om te beginnen wordt iedere paal rekentechnisch gecontroleerd op zowel sterkte, stabiliteit als geotechnisch draagvermogen. Deze (door de opdrachtgever goedgekeurde) rapportage dient als basis voor de uit te voeren palen.

Verder worden zoveel mogelijk gebruikte materialen zoals bijvoorbeeld beton en wapening onder KOMO keur geleverd.

Tijdens de uitvoering wordt de kwaliteit van de palen gecontroleerd door registratie van het productie proces. Hierbij worden de volgende zaken geregistreerd en vastgelegd:

 • Betondruk;
 • Behaalde diepte;
 • Beton volume per paal;

Na controle vind plaats door inspectie van de paalkop en akoestische controle na verharden van de paal. Aan het eind van het project krijgt de opdrachtgever een document met een complete rapportage over de geproduceerde palen. Deze rapportage zal minimaal bestaan uit: Berekeningen, afwijkingen tijdens productie, paalproductie gegevens en komocertificaten.