A+ A- Re
- PDF Afdrukken E-mail

Cathodic Protection-Pile ?

BoorstellingDe Cathodic Protection Pile (CP-pile™) blokkeert het ontstaan van zwerfstromen naar het wapeningsstaal van de fundering door toepassing van een isolerende mantel.

Dit paalsysteem is ontwikkeld naar aanleiding van de problemen die men ondervind bij het plaatsen van funderingspalen nabij kathodisch beschermde leidingen. Bij gebruik van de reguliere funderingssystemen ontstaan er "zwerfstromen" van de leiding naar de paal. Hierdoor ontstaan er 2 problemen.

  1. Er treedt stroomverlies op waardoor er meer stroom nodig is om de bescherming in stand te houden.
  2. Door dat de stroom via de palen de constructie inkomt treed er aantasting van de constructie op. Indien dit voortijdig meegenomen wordt in de berekeningen wordt de constructie zwaarder uitgevoerd wat extra kosten met zich mee brengt. Indien dit achteraf geconstateerd wordt, betekent dit extra kosten t.b.v. beschermende en reparatiemaatregelen.

Dankzij de toegepaste en unieke methodes, waarvoor octrooi is aangevraagd, biedt het een wezenlijke kostenbesparing in de uiteindelijke situatie.

 

Innovatief Ingenieursbureau GrondGrip en Funderingstechnieken Noord hebben hiervoor een eenvoudig als ook zeer doeltreffende oplossing voor gevonden. Door het plaatsen van een elektrisch isolerende buis aan de buitenzijde van de paal ontstaat een barrière tussen de grond enerzijds en het beton en de wapening anderzijds.

Het systeem is middels een eenvoudige belastingsproef getest met zeer bemoedigende resultaten. Voor inzicht in deze resultaten en aanvullende informatie kunt u contact met ons op te nemen.

Uitvoeringstechnisch is de CP-pile eenvoudig en trillingsvrij te installeren en daarnaast prijstechnisch interessant. Om tot de best passende en financieel beste oplossing te komen verzorgen wij het hele traject van ontwerp tot uitvoering en nazorg.

 

 
Design by Next Level Design / Script by Joomla!